Επικοινωνία
Απόστολος Βλάχος
T. Γεωπόνος - Ζωοτέχνης

Διεύθυνση:
Οπλ.Πουτέτση 1
Ιωάννινα
45332

Τηλέφωνο: 26510 21103
Fax: 26510 21103

Επικοινωνία